Biz hakda

about1

Pekin “Golden color Tech Co., Ltd.”

Pekin “Golden color Tech Co., Ltd.” 2005-nji ýylda Pekiniň goşa olimpiýa şäherinde ýerleşýär.Gözleg we önümçiligi birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kompaniýa.Suwuk paýlanyş, awtomatlaşdyryş tehnologiýasy we önümçilik dolandyryş programma üpjünçiligini döretmek we öndürmek üçin köp ýyllap ygrarly.Himiki, örtük, çap, gaplamak, çap etmek we boýamak, deri, düýp we beýleki ugurlar bilen baglanyşykly önümler.Öňdebaryjy we amaly önümleri we çözgütleri üpjün etmek üçin içerki we daşary ýurtly ulanyjylaryň köpüsi üçin tejribeli hünärmenler toparyny döretdi.Günorta-Gündogar Aziýa, Fransiýa, Germaniýa, Russiýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Günorta Afrika we Amerika we beýleki ýurtlar we sebitler ýaly dünýädäki hyzmatdaşlarymyz, önüm agentlerini we satuwdan soňky söwda nokatlaryny döredýärler, Hakykatdanam satuwdan soň edýärler aladasyz.

Kompaniýanyň garaşsyz gözlegleri we kompýuter dolandyryş programma üpjünçiligini döretmek, adamyň ýalňyşlygyny ep-esli derejede ýok edýär;Kompaniýanyň kompýuter gözegçiligini ösdürmegi, adam ýalňyşlygyny ep-esli ýok edýär;Has köp reňk saýlamagy üpjün etmek üçin güýçli maglumat bazasy;Meýilleşdirilen önümçilik we real wagt önümçilik funksiýalary önümçilik wagtyny gysgaldýar;Güýçli dolandyryş funksiýasy, QC işini netijeli azaltmak;Reňkleriň gabat gelmeginiň takyklygyny kepillendiriň we reňkiň köpelmegini gowulandyryň.Çig malyň we taýýar önümleriň paýlanyşyny rasional meýilleşdirmek we azaltmak;Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we zähmet çykdajylaryny azaltmak;Önümçiligiň takyk yzarlanmagyny üpjün etmek;Hapalanmagy azaltmak we daşky gurşawy goramak Daşky gurşawy goramak talaplarynyň gowulaşmagy bilen boýag önümçiliginiň daşky gurşawy goramak basyşy ýokarlanýar.Konteýnerleri arassalamak we turbageçiriji enjamlary arassalamagyň aralyk prosesi sebäpli adaty önümçilik tertibi hökmany suratda ýokary çykdajy talap edýän galyndy suwuklyklaryny öndürýär.Önümçiligiň takyk yzarlanmagyny üpjün etmek;Hapalanmagy azaltmak we daşky gurşawy goramak.

Productshli önümler önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp, takyklygy ýokarlandyryp, zähmeti azaldyp, çig mal galyndylaryny, saglygy we daşky gurşawy gorap biler we iň ýokary peýdany gazanyp biler.

about (1)
about (2)
about (3)
about (4)

Hyzmatdaş

partner1
partner2
partner4
partner3
partner5

Pekin “Golden Color Tech Co., Ltd.” sanly intellektiň täze tendensiýasyna ýolbaşçylyk etmek we bu pudak üçin ösen tehnologiýa we hemmetaraplaýyn çözgütler bilen üpjün etmek üçin “pragmatiki innowasiýa, takyk we täsirli we umumy baglanyşyk” işewürlik we önüm düşünjesine esaslanýar.