Himiki suwuk awtomatiki paýlaýyş ulgamy

Çözüw aýratynlyklarynyň beýany

Himiki çig malyň köp görnüşi bar, bularyň köpüsini gabmak aňsat, okislenmek aňsat, gymmat, uly iş ýüküni el bilen ýerleşdirmek, çig mal galyndylaryna sebäp bolan ýalňyşlyklary öndürmek aňsat.Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen himiki suwuk paýlaýyş ulgamy, suwuk çig malyň bir gezeklik paýlanyşyny amala aşyryp biler.120-ä golaý material paýlanýar.Iberilenden soň materiallary awtomatiki garyşdyrmak, merkezleşdirilen ýapyk ammarda çig malyň ähli prosesi, merkezleşdirilen turbageçiriji daşamak, howany täsirli izolýasiýa etmek, materialyň okislenmeginiň öňüni alýar.Müşderiler, adatça, bu ulgamy ulanansoň, batareýanyň netijeliligi ýokarlanýar, maddy galyndylar azalýar we ykdysady peýdasy ep-esli ýokarlanýar.

anli3

Himiki suwuk awtomatiki paýlaýyş ulgamy

Ulgam parametrleri:
1. Uly göwrümli paýlanylýan agram: 1,5 tonna, iň ýokary paýlanyş takyklygy: 10g;(islege görä)
2. Terezini paýlap bolýar: agramy 300 kg, iň ýokary paýlaýyş takyklygy: ± 0.5g;(islege görä)
3. Bölünýän kelläniň aşagyna iň ýokary ýaýradyjy takyklyk ± 0,1g, 32kg doly diapazonda elektron görnüşli şkala goşuň.(islege görä)
4. Çig malyň iň köp mukdary her enjamda ýerleşdirilip bilner: 120, müşderileriň hakyky ýagdaýyna görä düzülip bilner
5. Bölünýän klapanlar, iň köp 120 giňelmek bilen tegelek ýeke nokat sanjymdyr