Ulgam çözgüdi ýeke nokat dispenseri

Gysga düşündiriş:

Klapanlar swing gollaryna ýa-da slaýd gollanmasyna ýerleşdirilýär.Paýlanylanda, klapan merkezi ýagdaýa geçirilýär we klapanyň akymy açylýan bölüm tarapyndan dolandyrylýar.Klapanlar ýokary, orta, pes we damja tizliginde işledilip bilner.Bu paýlaýyş usuly materialyň gaty kiçijik bir gapda paýlanmagyny üpjün edip biler .Bu usul swing görnüşine we itek görnüşine bölünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sintetiki deri senagatyny ulanmakda enjamlary paýlamak, hakyky synagdan geçirmek we ulanyjylar tarapyndan barlamak, dürli öndürijilikli bolup biler, önümçiligi önümçilik liniýasy ýaly, önümçilik çykyşlarynda uly paýlaýyş ulgamy ýaly edip biler.
Klapanlar swing gollaryna ýa-da slaýd gollanmasyna ýerleşdirilýär.Paýlanylanda, klapan merkezi ýagdaýa geçirilýär we klapanyň akymy açylýan bölüm tarapyndan dolandyrylýar.Klapanlar ýokary, orta, pes we damja tizliginde işledilip bilner.Bu paýlaýyş usuly materialyň gaty kiçijik bir gapda paýlanmagyny üpjün edip biler.Usul swing görnüşine we itek görnüşine bölünýär.

cleaning nozzle
dispensing valve
FS mark

Klapan mukdary: 60-a çenli

Klapan möhüri: mugt O-halka

Partlamanyň subutnamasy görnüşi: Pozitiw basyş partlama garşy

Öňki synp: 1-nji zona ýa-da 2-nji zona

Vananyň ululygy: DN20-DN65

Nasosyň ululygy: DN15-DN65

Elektron şkalasy: 7-1500 kg

Takyklygy: 0,1g çenli

Konteýneriň ululygy: > 250mm

Netijeliligi: 4-5min / 20kg 8-10min / 200kg 20-30min / 1500kg

head open
thtr
dbf

Diafragma nasosy

Aýratynlyk: 1 ”

Modeller: 666120-344-c

Nasosyň görnüşi: Metall howa bilen işleýän goşa diafragma

Howa girişiniň iň ýokary basyşy: 120 psig (8.3 bar)

Iň ýokary material giriş basyşy: 10 psig (0.69 bar)

Iň ýokary çykyş basyşy: 120 psig (8.3 bar)

Iň ýokary akym tizligi (suw basan giriş): 35 gpm (133 lpm)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň