Syýa paýlaýyş ulgamy çözüji klapanlar kesgitlenen dispenser

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki çözüji esasly syýa we boýag dispenseri, çözüji esasly syýa we boýagy paýlamak üçin amatlydyr.Ulanylýan nasoslar, klapanlar, turbalar we dolandyryş ulgamlary ähli çözüji esasly materiallara durup bilerler.Partlamadan goraýan dizaýn 1-nji zonanyň ýa-da 2-nji zonanyň talaplaryna laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

yosufs (1)

Berýän klapanlar tegelege ýerleşdirilýär we klapanlaryň akymy açylýan bölüm tarapyndan dolandyrylýar.Klapanlar ýokary, orta, pes we damja tizliginde işledilip bilner.

Klapan mukdary: 24-e çenli

Klapan möhüri: mugt O-halka

Partlamanyň subutnamasy görnüşi: Pozitiw basyş partlama garşy

Öňki synp: 1-nji zona ýa-da 2-nji zona

Vananyň ululygy: DN20-DN40

Nasosyň ululygy: DN15-DN40

Elektron şkalasy: 7-1500 kg

Takyklygy: 0,1g çenli

Konteýneriň ululygy: > 250mm

Netijeliligi: 3-4min / 20kg 6-8min / 200kg 20-30min / 1500kg

DIAPHRAGM nasosy

Aýratynlyk: 1 ”

Modeller: 666120-344-c

Nasosyň görnüşi: Metall howa bilen işleýän goşa diafragma

Howa girişiniň iň ýokary basyşy: 120 psig (8.3 bar)

Iň ýokary material giriş basyşy: 10 psig (0.69 bar)

Iň ýokary çykyş basyşy: 120 psig (8.3 bar)

Iň ýokary akym tizligi (suw basan giriş): 35 gpm (133 lpm)

tyj
rth

Marka: METTLER TOLEDO

Modeller: ICS425

Bölünen görnüş (metr aýrylyp bilinýän), ştamm ölçeg ýük öýjügi bilen ykjam masştab

Pleönekeý agram, 0,6 kg-dan 600 kg aralygynda

reg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň