Aýratynlyk

Maşynlar

Senagat dolandyryş ulgamlary

Güýçli gözleg we gözleg mümkinçiliklerimize esaslanyp, onlaýn çap ediş maşynlarynyň maglumatlary, PU sintetiki deri çygly batlaýyş merkezi dolandyryş ulgamy, poliuretan önümçiliginiň merkezi dolandyryş ulgamy we ş.m.

Industrial Control Systems

Youoluň her ädiminde seniň bilen.

Işiňiz üçin gerekli enjamy saýlamakdan we sazlamakdan ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek etmek.

Wezipe

Beýannama

Pekin “Golden Color Tech Co., Ltd.” himiýa, çap, gaplamak, deri, boýag we boýag meýdançalarynda we innowator awtomatlaşdyryş komponentlerinde we ulgamlarynda senagat öndürijisidir, kompaniýamyz programma üpjünçiliginiň işine we awtomatiki dolandyryşyna gözegçilik edýär.Içerki we daşary ýurtly müşderilerde müşderi üçin birnäçe hünärli we tejribeli topar hödürleýäris.Esasanam amaly çözgütleri we ýokary hilli önümleri edip bileris.Häzirki wagtda dünýädäki ulanyjylarymyz, önümlerimizde CE şahadatnamasy bar.

 • news(1)
 • news(1)
 • news(1)

ýakynda

Habarlar

 • Global dozalaşdyryş ulgamlary bazaryň ösüşi 2022-2027 |Esasy oýunçylar - Advanced Holdings, AllTech Dosieranlagen, Buhler, Brightwell Dispensers

  Global “Dozalaşdyryş ulgamlary bazary” gyzyklanýan taraplara mümkinçilikleri we kynçylyklary ýüze çykarmaga kömek etmek üçin düşünje berýär. 2022-nji ýyldaky haýyş, Dolandyryş ulgamy üçin ýene bir uly pursat bolup biler. Hasabatda kompaniýanyň saglygy we maliýe ýagdaýy barada maglumat berilýär (eger işleýän bolsaňyz, kompaniýanyň tertibi ..) .

 • 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Nano Ölçeginiň girdejisi: .5 10.5 million |Habarlar

  WALTHAM, Massaçusets, 2022-nji ýylyň 3-nji maýy (GLOBE NEWSWIRE) - Nano Ölçeg Ltd.), Çap edilen elektronika (PE) we mikro-goşundy önümçiligi (Micro-AM) şu gün öňünden yglan etdi ...

 • Sintetiki deri

  Dünýädäki sintetiki deri bazarynyň göwrümi, 2021-nji ýyldan 2027-nji ýyla çenli 4.79% CAGR derejesinde, 2020-nji ýylda 63,3 milliard dollardan 2027-nji ýyla çenli 82,5 milliard dollara çenli ýokarlanar diýlip garaşylýar. ösüşi.Mata bazasyndan düzülen ...

 • Syýa paýlaýyş ulgamlary bazary

  Koronawirus pandemiýasy sebäpli dünýädäki syýa paýlaýyş ulgamlary bazary 2022-2028-nji ýyllar aralygynda durnukly cagR bilen 2022-nji ýylda ösmegini dowam etdirer. Global bazarlar: Aziýa-Pacificuwaş ummany [Hytaý, Günorta-Gündogar Aziýa, Hindistan, Japanaponiýa, Koreýa, Günbatar Aziýa ], Europeewropa [Germaniýa, Angliýa, Fran ...

 • Hoşboý yslar we tagamlar

  Hoşboý yslar, hoşboý yslar söwdasy miladydan öňki 1729-njy ýylda başlandy we miladydan öňki 370-njy ýylda grek ýazgylarynda henizem ulanylýan atyr ösümlikleri hasaba alyndy we “adsorbsiýa”, “çykarmak” we beýleki usullar teklip edildi.X asyrda araplar hoşboý ys pudagy bilen meşgullandylar we nebiti fl-den bölüp başladylar ...